San Lo Remo

San LO Remo

SEKCJA W BUDOWIE – PRZEPRASZAMY ZA OPÓŹNIENIE SPOWODOWANE TRUDNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z OPRACOWYWANIEM W CZASIE PANDEMII MATERIAŁU BAZUJĄCEGO NA FIZYCZNYCH MATERIAŁACH (KRONIKACH SZKOLNYCH) UDOSTĘPNIANYCH NAM W BIBLIOTECE LO W KOZIENICACH. JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR EWIE MALEC, PANI BEACIE SMYKIEWICZ-RÓŻYCKIEJ ORAZ PANIOM BIBLIOTEKARKOM ZA POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ.

20. edycja San LO Remo – 13 stycznia 2006

21. edycja San LO Remo – 25 stycznia 2007

22. edycja San LO Remo – 28 lutego 2008

23. edycja San LO Remo – 16 stycznia 2009

24. edycja San LO Remo – 22 stycznia 2010

25. edycja San LO Remo – ?

26. edycja San LO Remo – 10 lutego 2012

27. edycja San LO Remo – 15 lutego 2013

28. edycja San LO Remo – 7 lutego 2014

29. edycja San LO Remo – ?

30. edycja San LO Remo – 19 lutego 2016

31. edycja San LO Remo – 10 lutego 2017

32. edycja San LO Remo – 9 lutego 2018

33. edycja San LO Remo – 22 lutego 2019

34. edycja San LO Remo – 8 lutego 2020