Kontakt

Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa działa od końca roku 2019 – na niwie kultury od połowy 2020. W ramach kilku projektów organizowaliśmy koncerty i spotkania z muzykami, zaś w ramach utworzonej wspólnie z Gminą Kozienice spółdzielni socjalnej “Przystanek Kozienice” rewitalizowaliśmy kawiarnię kozienickiego CK-A, pokazując, że można i warto organizować tam muzyczne spotkania!

Naszą stronę na FB znajdziecie Państwo TUTAJ.

Stronę Muzyczne Kozienice stworzyliśmy w ramach projektu ,,Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020”.